mở tài khoản ngoại tệ
mở tài khoản ngoại tệ

Xu hướng công nghệ hóa rất nhiều bạn trẻ có sở thích mua hàng hóa từ nước ngoài về Việt Nam và thanh toán bằng ngoại tệ. Người Việt Nam ra nước ngoài học tập, lao động và sinh sống rất đông. Nhu cầu gửi tiền về cho người thân hoặc mua bán hàng hóa từ nước ngoài gửi về ngày càng gia tăng. Do vậy mà nhiều người có nhu cầu mở tài khoản ngoại tệ để có thể sử dụng ngoại tệ một cách dễ dàng hơn. Là cá nhân có được mở tài khoản ngoại tệ không? Tài khoản ngoại tệ

Tài khoản ngoại tệ là tài khoản ngân hàng mà số tiền sử dụng trong tài khoản không phải tiền Việt Nam đồng. Tài khoản ngoại tệ được sử dụng như tài khoản ngân hàng bình thường đối với các giao dịch mà ngân hàng đã quy định dựa theo quy định của nhà nước Việt Nam.

Tài khoản ngoại tệ thực hiện các giao dịch thu chi bằng ngoại tệ, thuận tiện cho việc hợp tác với các công ty, doanh nghiệp hay đối tác nước ngoài. Dễ dàng hơn đối với những người Việt Nam ở nước ngoài muốn gửi tiền về cho người thân tại Việt Nam. Có thể bán ngoại tệ trong tài khoản ngoại tệ để đổi sang tiền Việt Nam đồng thuận tiện cho việc chi tiêu trong nước.

Tài khoản ngoại tệ để tiêu dùng

Cá nhân thì có được mở tài khoản ngoại tệ không?

Tài khoản ngoại tệ thường được biết đến là tài khoản của các tổ chức hay các doanh nghiệp phục vụ cho việc hoạt động và kinh doanh liên quan hợp tác với các đối tác nước ngoài. Nếu như vậy thì cá nhân có được mở tài khoản ngoại tệ không?

Hiện nay có rất nhiều cá nhân có nhu cầu mở tài khoản ngoại tệ để thuận tiện sử dụng các giao dịch của ngoại tệ. Không chỉ người Việt Nam có nhu cầu này mà rất nhiều người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam cũng muốn có tài khoản ngoại tệ để có thể sử dụng đồng tiền của quê hương. Từ các thị hiếu của người dân và xu hướng phát triển của đất nước để tiến tới Việt Nam là một nước phát triển. Vì vậy mà Nhà nước đã đưa ra các văn bản để thực hiện các quy định liên quan đến ngân hàng Nhà nước. Và để trả lời cho câu hỏi cá nhân có được mở tài khoản ngoại tệ không? Cùng tìm hiểu dựa vào Thông tư 16/2014/TT-NHNN đã ban hành.

Sau khi đọc thông tư 16/2014 thì các bạn sẽ có câu trả lời đó là cá nhân được sử dụng tài khoản ngoại tệ tại ngân hàng và được phép thực hiện các giao dịch thu chi theo quy định tại Điều 4 đối với cá nhân là người cư trú và Điều 6 đối với cá nhân là người không cư trú của Thông tư 16/2014.

Cá nhân có thể mở tài khoản ngoại tệ

Quy định chung về giao dịch thu chi của tài khoản ngoại tệ

Các khoản thu

Được phép thu ngoại tệ chuyển từ nước ngoài vào, thu các khoản thanh toán tiền xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ từ tài khoản của người không cư trú là tổ chức mở tại ngân hàng trong nước. Thu tiền mặt ngoại tệ từ nước ngoài phải có xác nhận của Hải quan cửa khẩu theo quy định của pháp luật. Thu ngoại tệ từ các nguồn hợp pháp trong nước như thu từ việc nhận lương, thưởng, phụ cấp, mua ngoại tệ từ tiền đồng Việt Nam, các khoản thu hợp pháp theo quy định của Nhà nước Việt Nam.

Đối với cá nhân là người cư trú hay người không cư trú thì đều có các khoản thu giống nhau.

Các khoản chi

Được phép chi bán ngoại tệ cho các tổ chức tín dụng, chuyển tiền và thanh toán cho các giao dịch theo quy định của pháp luật. Chi chuyển đổi ra các ngoại tệ khác, chuyển cho công cụ thanh toán bằng ngoại tệ. Còn có thể chi rút tiền mặt ngoại tệ, tặng và cho theo quy định của pháp luật. Chuyển ngoại tệ ra nước ngoài, chuyển sang gửi tiết kiệm, chi chuyển tiền và thanh toán các giao dịch ngoại tệ trong nước theo quy định của Ngân hàng nhà nước.

Đối với cá nhân là người cư trú thì được chuyển tiền ra nước ngoài cho người cư trú là cá nhân nước ngoài. Còn đối với cá nhân là người không cư trú thì được chuyển tiền ra nước ngoài hoặc chuyển khoản sang tài khoản ngoại tệ của cá nhân không cư trú khác.

Câu hỏi cá nhân có được mở tài khoản ngoại tệ không? Đã có lời giải đáp. Nếu bạn là cá nhân muốn mở tài khoản ngoại tệ thì có thể đến ngân hàng và mở tài khoản ngoại tệ để được sử dụng ngay.

Tải app miễn phí ngay : https://g-pay.vn/install

Văn phòng giao dịch: Tầng 9, Gold Tower, 275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.