Gợi ý 20+ stt hy vọng về cuộc sống [Xem Nhiều Nhất]

Xem ngay thông tin hữu ích mà ThamXinh chia sẻ về stt hy vọng về cuộc sống hay và chính xác nhất mang lại những kiến thức hấp dẫn. Nếu thấy hay đừng ngại chia sẻ bài viết này nhé. ThamXinh chuyên tư vấn kiến thức cuộc sống, giải mã giấc mơ kỳ thú, những con số bí ẩn và mẹo vặt trong cuộc sống!

Trong bài viết này là toàn bộ những câu nói hay bằng tiếng Anh truyền cảm hứng hay nhất 2022 mà Eng Breaking mang đến cho bạn.

Nếu bạn đang tìm kiếm:

Những câu nói được nhiều người yêu thích nhất.

Những câu nói truyền cảm hứng về cuộc sống tươi đẹp.

Những câu nói sẽ thay đổi bạn (mãi mãi).

Những câu nói hài hước khiến bạn phải bật cười.

Và đặc biệt, những câu nói tiếp cho bạn thêm sức mạnh để kiên trì trên con đường tự học và chinh phục tiếng Anh.

Vậy chắc chắn bạn sẽ thích bài viết này với phương pháp learn Engbreaking của chúng tôi.

Hãy đọc tiếp!

A – Những câu nói hay bằng tiếng Anh được nhiều người yêu thích nhất (Trên Goodreads)

1. Don’t cry because it’s over, smile because it happened. ― Dr. Seuss

Đừng khóc vì nó kết thúc, hãy cười vì nó đã xảy ra.

2. I’m selfish, impatient and a little insecure. I make mistakes, I am out of control and at times hard to handle. But if you can’t handle me at my worst, then you sure as hell don’t deserve me at my best. ― Marilyn Monroe

Tôi ích kỷ, thiếu kiên nhẫn và đôi chút mong manh. Tôi thường sai lầm, mất kiểm soát và có những thời điểm tôi thấy khó điều khiển bản thân. Nhưng nếu bạn không thể quản lý được tôi những lúc xấu xa nhất đó, thì chắc chắn bạn cũng không xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất của tôi.

3. You’ve gotta dance like there’s nobody watching, love like you’ll never be hurt, sing like there’s nobody listening, and live like it’s heaven on earth. ― William W. Purkey

Bạn hãy nhảy như thể không có ai nhìn bạn, hãy yêu như thể bạn sẽ không bao giờ bị tổn thương, hãy hát như không ai nghe thấy, và hãy sống như thể thiên đường đang ở trên trái đất.

4. You only live once, but if you do it right, once is enough. ― Mae West

Bạn chỉ sống một lần duy nhất, nhưng nếu bạn làm đúng thì chỉ một lần là đủ.

5. In three words I can sum up everything I’ve learned about life: it goes on. ― Robert Frost

Trong 3 từ tôi có thể tổng kết mọi thứ tôi học được về cuộc sống: Nó vẫn tiếp tục.

6. To live is the rarest thing in the world. Most people exist, that is all. ― Oscar Wilde

Sống là điều hiếm có nhất nhất trên thế giới này, phần lớn mọi người chỉ tồn tại, đó là tất cả.

7. Insanity is doing the same thing, over and over again, but expecting different results. ― Narcotics Anonymous

Sự điên rồ là làm một việc giống nhau, lặp đi lặp lại, nhưng mong chờ những kết quả khác nhau.

9. There are only two ways to live your life. One is as though nothing is a miracle. The other is as though everything is a miracle. ― Albert Einstein

Chỉ có duy nhất 2 cách để bạn sống cuộc đời của mình. Một là sống như thể không gì là phép màu cả. Cách còn lại là sống như thể tất cả mọi thứ đều là phép màu.

10. It does not do to dwell on dreams and forget to live. ― J.K. Rowling, Harry Potter and the Sorcerer’s Stone

Đừng bám lấy những giấc mơ mà quên mất cuộc sống hiện tại. _ Những câu nói hay bằng tiếng Anh _

11. Good friends, good books, and a sleepy conscience: this is the ideal life. ― Mark Twain

Bạn tốt, sách hay và một lương tâm thanh thản: đó chính là cuộc sống lý tưởng.

12. Life is what happens to us while we are making other plans. ― Allen Saunders

Cuộc sống là những điều xảy ra với chúng ta khi ta đang tạo nên những kế hoạch khác.

13. I may not have gone where I intended to go, but I think I have ended up where I needed to be. ― Douglas Adams, The Long Dark Tea-Time of the Soul

Tôi có thể đã không đến nơi tôi định đi nhưng tôi nghĩ mình đã đến được nơi tôi cần đến.

14. Everything you can imagine is real. ― Pablo Picasso

Mọi điều bạn có thể tưởng tượng được đều là thật.

15. Sometimes the questions are complicated and the answers are simple. ― Dr. Seuss

Đôi khi câu hỏi thường phức tạp thì câu trả lời lại rất đơn giản.

16. Today you are You, that is truer than true. There is no one alive who is Youer than You. ― Dr. Seuss, Happy Birthday to You!

Hôm nay bạn là chính bạn, đó là một điều đúng hơn cả đúng. Không ai có thể biến thành bạn giỏi hơn bản thân bạn cả.

17. I’m not afraid of death; I just don’t want to be there when it happens. ― Woody Allen

Tôi không sợ cái chết; tôi chỉ không muốn ở đó khi nó xảy ra. _ Trích: Những câu nói tiếng Anh hay nhức nhối_

18. Life isn’t about finding yourself. Life is about creating yourself. ― George Bernard Shaw

Cuộc sống không phải là đi tìm chính bạn mà cuộc sống là tạo nên chính bạn.

19. Sometimes people are beautiful. Not in looks. Not in what they say. Just in what they are. ― Markus Zusak, I Am the Messenger

Đôi khi con người ta thật đẹp. Họ đẹp không phải ở vẻ ngoài. Không phải ở lời họ nói. Chỉ vì họ là chính họ.

20. Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving. ― Albert Einstein

Cuộc sống như thể việc đạp một chiếc xe. Để giữ thăng bằng, bạn phải đi tiếp.

21. Reality continues to ruin my life. ― Bill Watterson, The Complete Calvin and Hobbes

Thực tế tiếp tục hủy hoại cuộc sống của tôi.

22. Things change. And friends leave. Life doesn’t stop for anybody. ― Stephen Chbosky, The Perks of Being a Wallflower

Mọi thứ thay đổi. Và bạn bè rời đi. Cuộc sống không dừng lại cho bất kỳ ai.

23. You should learn from your competitor, but never copy. Copy and you die. – Jack Ma

Bạn nên học từ đối thủ, nhưng đừng bao giờ sao chép. Sao chép và bạn sẽ chết.

24. When someone loves you, the way they talk about you is different. You feel safe and comfortable. ― Jess C. Scott, The Intern

Khi ai đó yêu bạn, cách họ nói về bạn rất khác biệt. Bạn sẽ cảm thấy an toàn và thoải mái.

25. But better to get hurt by the truth than comforted with a lie. ― Khaled Hosseini

Thà bị tổn thương bởi sự thật còn hơn là được xoa dịu bởi lời nói dối.

B – Những câu nói truyền cảm hứng về một cuộc sống tươi đẹp

26. We are all in the gutter, but some of us are looking at the stars. ― Oscar Wilde

Tất cả chúng ta đều bước đi trên cống rãnh, nhưng chỉ một số người vẫn ngắm các vì sao.

27. Be who you are and say what you mean, because those who mind don’t matter and those who matter don’t mind. ― Dr. Seuss

Hãy là chính mình và nói điều bạn muốn nói. Bởi những người thấy phiền lòng chẳng có ý nghĩa, và những người có ý nghĩa sẽ không thấy phiền lòng

28. This too, shall pass. —Anonymous

Rồi mọi chuyện sẽ qua.

29. Keep your eyes on the stars and your feet on the ground. —Theodore Roosevelt

Hướng đôi mắt về phía những vì sao, và chạm đôi chân trên mặt đất.

30. The only person you should try to be better than is the person you were yesterday. —Anonymous

Người mà bạn nên cố gắng để trở nên tốt đẹp hơn chính là bạn của ngày hôm qua.

31. Never be bullied into silence. Never allow yourself to be made a victim. Accept no one’s definition of your life; define yourself. —Harvey Fierstein

Đừng bao giờ để bị ngược đãi bởi sự im lặng. Đừng bao giờ cho phép bản thân trở thành nạn nhân. Không chấp nhận ai định nghĩa cuộc sống của bạn; hãy tự định nghĩa bản thân mình.

32. Faith is the art of holding on to things your reason has once accepted, in spite of your changing moods. —C.S. Lewis

Niềm tin là nghệ thuật níu giữ những điều mà bạn có lý do chấp nhận nó, dù cho bạn có thay đổi tâm trạng như thế nào.

33. Life’s too mysterious to take too serious. —Mary Engelbreit

Cuộc sống này quá bí ẩn để coi nó quá nghiêm trọng.

34. No one can make you feel inferior without your consent. —Eleanor Roosevelt

Không ai có thể làm bạn cảm thấy kém cỏi nếu không có sự bằng lòng của bạn.

35. The woman who follows the crowd will usually go no further than the crowd. The woman who walks alone is likely to find herself in places no one has been before. —Albert Einstein

Người phụ nữ mà đi theo đám đông sẽ luôn không thể đi xa hơn đám đông. Người phụ nữ mà đi một mình thì thường tìm thấy cô ấy ở những nơi mà chưa ai từng đến trước đó.

36. You can’t go around building a better world for people. Only people can build a better world for people. Otherwise it’s just a cage. —Terry Pratchett, Witches Abroad

Bạn không thể đi vòng quanh và xây dựng một thế giới đẹp hơn cho mọi người được. Chỉ có tất cả con người mới có thể xây dựng một thế giới đẹp hơn cho con người thôi. Nếu không thì nó chỉ là một cái lồng sắt.

37. There isn’t a way things should be. There’s just what happens, and what we do. — Terry Pratchett, A Hat Full of Sky

Không có cách nào khiến mọi việc nên thế này hay thế khác. Sẽ chỉ có điều gì đang diễn ra và chúng ta làm gì mà thôi.

38. Be where your feet are — Anonymous

Hãy sống với hiện tại.

39. It’s not about how hard you can hit; it’s about how hard you can get hit and keep moving forward. —Rocky Balboa, Rocky

Bạn đấm mạnh thế nào không thành vấn đề bằng việc bạn bị đánh mạnh thế nào và vẫn tiếp tục tiến về phía trước.

40. The trick in life is learning how to deal with it. —Helen Mirren

Bí kíp cuộc đời chính là việc học được cách giải quyết nó thế nào.

41. If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. —African proverb

Nếu bạn muốn đi nhanh, hãy đi một mình. Nếu bạn muốn đi xa, hãy đi cùng nhau.

42. It’s OK to not be OK, as long as you don’t stay that way. —Anonymous

Hoàn toàn OK nếu bạn không ổn, miễn là bạn đừng mãi dừng lại ở đó.

43. I can be changed by what happens to me but I refuse to be reduced by it. —Maya Angelou

Tôi có thể bị thay đổi bởi những điều đang xảy ra nhưng tôi từ chối để bị tuyệt vọng bởi chúng.

44. Believe you can and you’re halfway there. —T. Roosevelt

Hãy tin rằng bạn có thể và bạn đã đang ở nửa chặng đường rồi.

45. Defeat is simply a signal to press onward. —Helen Keller

Sự thất bại chỉ đơn giản là một tín hiệu để tiến lên phía trước. _ Những câu nói hay bằng tiếng Anh _

46. Nothing in life is to be feared; it is only to be understood. Now is the time to understand more so that we may fear less. —Marie Curie

Không có gì trên cuộc đời này là đáng sợ; chỉ cần nó được hiểu. Đây chính là thời điểm để hiểu nhiều hơn vì thế mà chúng ta có thể lo sợ ít hơn.

47. There is no elevator to success — you have to take the stairs. —Anonymous

Không có chiếc thang máy nào đưa bạn đến thành công, bạn phải leo thang bộ thôi.

48. Plant your garden and decorate your own soul, instead of waiting for someone to bring you flowers. —Jose Luis Borges

Hãy tự trồng vườn và trang trí cho tâm hồn bạn, thay vì chờ đợi ai đó mang hoa đến cho bạn.

49. Don’t sweat the petty things and don’t pet the sweaty things. —George Carlin

Đừng đổ mồ hôi cho những thứ nhỏ nhặt và đừng cưng nựng những thứ khiến bạn tốn mồ hôi.

50. Do not set yourself on fire in order to keep others warm. -Anonymous

Đừng đặt mình vào lửa để giữ ấm cho những người khác.

C – Những câu nói hay bằng tiếng Anh sẽ thay đổi bạn (mãi mãi)

56. Not how long, but how well you have lived is the main thing. — Seneca

Không phải sống bao lâu mà sống tốt như thế nào mới là điều quan trọng.

57. I love those who can smile in trouble… — Leonardo da Vinci

Tôi thích những người có thể cười khi gặp rắc rối. _ Những câu nói tiếng Anh hay_

58. Time means a lot to me because, you see, I, too, am also a learner and am often lost in the joy of forever developing and simplifying. If you love life, don’t waste time, for time is what life is made up of. — Bruce Lee

Thì giờ rất quan trọng đối với tôi, bạn thấy đấy, tôi cũng luôn học hỏi và thường lạc trong niềm vui của việc sẽ mãi mãi phát triển và đơn giản hóa. Nếu bạn yêu cuộc sống, đừng lãng phí thời gian, bởi thời gian là thứ tạo nên cuộc sống.

59. Very little is needed to make a happy life; it is all within yourself, in your way of thinking. — Marcus Aurelius

Một cuộc sống hạnh phúc được tạo nên từ những thứ nhỏ bé: luôn sống với bản thân mình, theo cách mà bạn suy nghĩ.

60. Life is like playing a violin in public and learning the instrument as one goes on — Samuel Butler

Cuộc sống giống như chơi đàn violin giữa chốn công cộng và học về nhạc cụ đó khi bản nhạc cứ tiếp tục.

61. Believe that life is worth living and your belief will help create the fact. — William James

Hãy tin tưởng rằng cuộc sống này xứng đáng để sống và niềm tin đó của bạn sẽ tạo nên sự thật.

62. Do not take life too seriously. You will never get out of it alive. — Elbert Hubbard

Đừng coi cuộc đời quá nghiêm trọng. Bạn sẽ không bao giờ sống sót thoát khỏi nó đâu.

63. The heart, like the stomach, wants a varied diet. — Gustave Flaubert

Trái tim, giống như chiếc dạ dày, muốn 1 chế độ ăn uống đa dạng.

64. The trick in life is learning how to deal with it. — Helen Mirren

Trò đời là bạn phải học được cách đối phó với nó.

65. Life is too important to be taken seriously. — Oscar Wilde

Cuộc sống quá quan trọng để nghiêm túc quá với nó.

66. What lies behind you and what lies in front of you, pales in comparison to what lies inside of you. — Ralph Waldo Emerson

Điều nằm sau bạn và điều nằm trước bạn không bằng được điều nằm trong bạn.

67. Don’t gain the world and lose your soul, wisdom is better than silver or gold. — Bob Marley

Đừng đuổi theo quyền lực mà đánh mất tâm hồn, trí tuệ đem đến cho bạn hạnh phúc chứ không phải là tiền bạc và vật chất.

68. I’m the one that’s got to die when it’s time for me to die, so let me live my life the way I want to. — Bob Marley

Tôi sẽ chết khi mà tôi cần phải chết. Vì thế hãy để tôi sống cuộc sống theo cách tôi muốn.

70. Life can only be understood backwards; but it must be lived forwards. — Soren Kierkegaard

Cuộc sống chỉ có thể được giác ngộ bởi những gì đã trải qua; nhưng nó phải tiếp tục được sống hướng về phía trước

71. Your time is limited, so don’t waste it living someone else’s life. Don’t be trapped by dogma, which is living with the results of other people’s thinking. Don’t let the noise of others’ opinions drown out your own inner voice. And most important, have the courage to follow your heart and intuition. — Steve Jobs

Thời gian có hạn vì thế đừng lãng phí chúng để sống cuộc sống của người khác. Đừng bị mắc kẹt trong giáo điều bằng việc bạn sống với suy nghĩ của người khác. Đừng để ý kiến của người khác làm mất đi giọng nói bên trong bạn. Và quan trọng nhất, hãy có can đảm để dõi theo trái tim và trực giác của bạn.

72. Life is really simple, but we insist on making it complicated. — Confucius

Cuộc sống rất đơn giản nhưng chúng ta cứ làm nó phức tạp lên. _ Những câu nói hay bằng tiếng Anh _

73. If you want to live a happy life, tie it to a goal, not to people or things. — Albert Einstein

Nếu bạn muốn sống một cuộc sống hạnh phúc, hãy trói nó vào một mục tiêu chứ đừng trói nó vào vật nào hay người nào.

74. You can be the ripest, juiciest peach in the world and there’s still going to be someone who hates peaches. — Dita Von Teese.

Bạn có thể là quả đào chín mọng nước nhất thế giới này nhưng ngoài kia chắc chắn vẫn sẽ có ai đó ghét đào.

75. I am thankful to all who said no to me. It is because of them that I’m doing it myself. — Albert Einstein

Tôi rất biết ơn những người đã nói không với tôi. Chính nhờ họ mà tôi đang làm việc bằng chính sức mình.

D. Những câu nói hài hước khiến bạn phải bật cười

76. Life is short, smile while you still have teeth.

Cuộc đời ngắn lắm, hãy cười khi bạn vẫn còn răng.

77. 3 most difficult things to do in the world: You can’t count your hair. You can’t wash your eyes with soap. You can’t breathe when your tongue is out. Now please put your tongue back inside.

Ba điều khó nhất trên đời này: Bạn không thể đếm được số tóc trên đầu bạn. Bạn không thể rửa mắt bằng xà phòng. Bạn không thể thở khi thè lưỡi ra ngoài. Bây giờ thì bạn đặt lưỡi lại vào trong được rồi.

77. When I die, I want my tombstone to offer free WiFi, just so people will visit more often.

Khi tôi chết, tôi muốn mộ của mình có wifi và mọi người sẽ ghé thăm thường xuyên hơn.

78. I’m not lazy. I’m just on my energy saving mode.

Tôi không lười, tôi chỉ đang bật chế độ tiết kiệm năng lượng thôi.

79. You never know what you have until… you clean your room.

Bạn sẽ không bao giờ biết mình có gì cho đến khi… bạn dọn phòng của bạn.

80. I wish I were a unicorn so I could stab idiots with my head.

Tôi ước gì mình là một chú kỳ lân để tôi có thể đâm những kẻ ngốc bằng đầu mình.

81. The brain is a wonderful organ; it starts working in the moment you get up in the morning, and does not stop until you get into the office. — Robert Frost

Não bộ là một cơ quan diệu kỳ, nó bắt đầu hoạt động vào thời điểm bạn thức dậy buổi sáng và không dừng lại cho đến khi bạn vào văn phòng.

82. People say nothing is impossible, but I do nothing everyday.

Mọi người nói không gì là không thể, nhưng tôi lại không làm gì mỗi ngày.

83. Light travels faster than sound. This is why some people appear bright until you hear them speak . — Alan Dundes

Ánh sáng có tốc độ nhanh hơn âm thanh. Vì thế mà một vài người lúc xuất hiện thì sáng bừng cho tới khi bạn nghe được giọng của họ.

84. Facebook just sounds like a drag, in my day seeing pictures of peoples vacations was considered a punishment. — Betty White

Facebook giống như một cái lưỡi rê vậy, nhìn ảnh mọi người đi nghỉ mát cứ như thể một hình phạt.

85. Money won’t buy happiness, but it will pay the salaries of a large research staff to study the problem. — Bill Vaughan

Tiền không mua được hạnh phúc nhưng nó sẽ trả được lương cho lượng lớn nhân viên để nghiên cứu về vấn đề.

86. I’m going to stand outside. So If anyone asks, I am outstanding.

Tôi sẽ đứng ở ngoài thôi và nếu có ai hỏi thì tôi nói là tôi nổi bật đấy.

87. You can’t always control who walks into your life… but you can control which window you throw them out of.

Bạn không thể điều khiển việc ai sẽ bước vào cuộc sống của mình nhưng bạn có thể quyết định chiếc cửa sổ nào mà bạn có thể ném họ ra từ đó.

88. I never make the same mistake twice. I make it like five or six times, you know, just to be sure.

Tôi không bao giờ sai lầm đến lần hai. Tôi thường sai lầm lần thứ năm hoặc sáu, bạn biết không, để cho chắc chắn.

89. Behind every successful man stands a surprised mother-in-law. — Hubert Humphrey

Đằng sau mỗi người đàn ông thành công thường là một người mẹ vợ đáng kinh ngạc.

90. The man who can smile when things go wrong has thought of someone else he can blame it on —Robert Bloch

Người đàn ông mà có thể mỉm cười khi mọi việc trở nên tồi tệ là vì anh ta đã nghĩ đến người mà anh ta có thể đổ lỗi lên họ.

91. Before you criticize someone, you should walk a mile in their shoes. That way when you criticize them, you are a mile away from them and you have their shoes. —Jack Handey

Trước khi bạn chỉ trích ai đó, bạn nên đi một dặm trên đôi giày của họ (chơi chữ: đặt mình vào vị trí của họ), theo cách đó khi bạn chỉ trích họ, bạn đã chạy xa cả dặm và có giày của họ.

92. Men are like bank accounts. Without a lot of money they don’t generate a lot of interest. —Anonymous

Đàn ông như thể những tài khoản ngân hàng. Nếu không có nhiều tiền thì họ sẽ không tạo ra được nhiều mối quan tâm.

94. Men marry women with the hope they will never change. Women marry men with the hope they will change. Invariably they are both disappointed. ― Albert Einstein

Người đàn ông cưới phụ nữ với hy vọng họ sẽ không bao giờ thay đổi. Phụ nữ cưới đàn ông với hy vọng họ sẽ thay đổi. Và luôn luôn là vậy, cả hai bên đều cùng thất vọng.

95. Do not argue with an idiot. He will drag you down to his level and beat you with experience. ― Anonymous

Đừng tranh cãi với kẻ ngốc. Anh ta sẽ kéo bạn xuống trình độ của mình và đánh bại bạn với kinh nghiệm.

96. Death is life’s way of telling you you’ve been fired. ― R. Geis

Cái chết là cách mà cuộc sống nói với bạn rằng bạn đã bị sa thải.

97. People often say that motivation doesn’t last. Well, neither does bathing – that’s why we recommend it daily. —Zig Ziglar

Mọi người thường nói rằng động lực không tồn tại mãi. Việc tắm rửa cũng vậy, vì thế mà chúng ta mới gợi ý là nó phải được làm hàng ngày.

98. Don’t worry about the world coming to an end today. It’s already tomorrow in Australia. — Charles Schulz

Đừng lo lắng về việc thế giới sẽ kết thúc hôm nay. Bởi nó đã là ngày mai ở Úc rồi.

99. Whoever said, “It’s not whether you win or lose that counts”, probably lost. — Martina Navratilova

Bất kỳ ai nói rằng thắng bại không quan trọng thì chắc chắn đã thất bại.

100. Even if you are on the right track, you’ll get run over if you just sit there. — Will Rogers

Kể cả khi bạn đi đúng hướng rồi thì bạn sẽ phải làm lại nếu bạn vẫn chỉ ngồi đó.

101. I wake up every morning at nine and grab for the morning paper. Then I look at the obituary page. If my name is not on it, I get up. — Benjamin Franklin

Tôi thức dậy mỗi sáng vào lúc 9h và cầm lấy tờ báo. Sau đó tôi nhìn vào trang cáo phó. Nếu tên tôi không ở trên đó thì tôi dậy.

E – Những Câu Nói Tiếng Anh Hay Về Tình Yêu

102. Love isn’t something you find. Love is something that finds you.

Tình yêu không phải thứ để bạn đi tìm. Tình yêu sẽ tìm thấy bạn

103. A flower cannot blossom without sunshine, and man cannot live without love.

Một bông hoa không thể nở nếu thiếu ánh nắng mặt trời, cũng như con người không thể sống nếu không có tình yêu.

104. It was love at first sight, at last sight, at ever and ever sight.

Đó là tình yêu sét đánh từ cái nhìn đầu tiên, từ cái nhìn cuối cùng, và từ cái nhìn mãi mãi.

105. Immature love says: ‘I love you because I need you.’ Mature love says ‘I need you because I love you.

Tình yêu chưa trưởng thành nói: “Anh yêu em vì anh cần em.” Tình yêu trưởng thành sẽ nói “Anh cần em vì anh yêu em”.

106. To love and be loved is to feel the sun from both sides.

Yêu và được yêu là được cảm nhận ánh nắng từ cả hai phía.

107. Love is the crowning grace of humanity, the holiest right of the soul, the golden link which binds us.

Tình yêu là ân sủng cao cả nhất của nhân loại, là quyền thiêng liêng nhất của con người và là sợi dây bằng vàng liên kết chúng ta.

108. Love’s greatest gift is its ability to make everything it touches sacred.

Món quà tuyệt vời nhất của tình yêu là khả năng biến mọi thứ trở nên thiêng liêng.

109. Let us always meet each other with smile, for the smile is the beginning of love.

Chúng ta hãy luôn mỉm cười khi gặp nhau, vì nụ cười là khởi đầu của tình yêu.

110. Love is when he gives you a piece of your soul, that you never knew was missing.

Tình yêu là khi anh ấy trao cho bạn một mảnh tâm hồn mà bạn chưa bao giờ nghĩ rằng mình bị thiếu.

111. Life is the flower for which love is the honey.

Cuộc sống là một bông hoa mà tình yêu chính là mật ngọt.

112. We are born of love; Love is our mother.

Chúng ta được sinh ra từ tình yêu. Tình yêu chính là mẹ của chúng ta.

113. Sometimes the heart sees what is invisible to the eye

Đôi khi trái tim nhìn thấy điều mà đôi mắt không thấy.

114. Love is when the other person’s happiness is more important than your own.

Tình yêu là khi hạnh phúc của một ai đó khác quan trọng hơn hạnh phúc của chính bạn.

115. I look at you and see the rest of my life in front of my eyes.

Anh nhìn em và anh thấy cả phần đời còn lại của mình ngay trước mắt.

116. You can’t blame gravity for falling in love.

Bạn không thể trách luật hấp dẫn khi bạn “đổ” ai đó được.

117. True love is eternal, infinite, and always like itself.

Tình yêu đích thực luôn vĩnh cửu, vô tận và đúng như bản chất của nó.

118. Love makes your soul crawl out from its hiding place.

Tình yêu khiến tâm hồn bạn chui ra khỏi nơi ẩn náu của nó.

119. Love is friendship that has caught fire. […] It settles for less than perfection and makes allowances for human weaknesses.

Tình yêu là tình bạn bén lửa mà thành. Nó không hoàn hảo và chấp nhận cho những điểm yếu của con người.

120. Love is like a beautiful flower which I may not touch, but whose fragrance makes the garden a place of delight just the same.

Tình yêu giống như một bông hoa đẹp mà tôi không thể chạm vào, nhưng hương thơm của nó vẫn khiến cả khu vườn trở nên hạnh phúc.

121. Being deeply loved by someone gives you strength, while loving someone deeply gives you courage.

Được ai đó yêu sâu đậm sẽ cho bạn sức mạnh, còn yêu ai đó sâu đậm sẽ khiến bạn có thêm dũng khí.

F – Những Câu Thả Thính Bằng Tiếng Anh Cực Thú Vị

121. I don’t know what my future holds, but I’m hoping you are in it.

Anh không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng anh hy vọng sẽ có em ở đó.

122. It only takes a second to say I love you, but it will take a lifetime to show you how much.

Chỉ mất vài giây để nói rằng em yêu anh, nhưng sẽ mất cả đời để cho anh thấy em yêu anh nhiều như thế nào.

123. Are you a thief? Cause you stole my heart!!!

Có phải em là một tên trộm? Vì em vừa đánh cắp trái tim anh!!!

124. Do you know which side of my heart? It’s beside you!

Anh có biết tim nằm ở bên nào không? Chính là ở bên anh đấy!

125. I’m this fat because I have you in my heart.

Em béo thế này là vì có anh trong tim đấy. _ Trích: Những câu nói bằng tiếng Anh hay _

126. Ask me why I’m so happy and I’ll give you a mirror.

Hỏi anh điều gì khiến anh hạnh phúc đến thế rồi anh sẽ đưa em một tấm gương.

127. I’m not good at anything… except loving you.

Anh không giỏi làm gì cả… trừ việc yêu em.

128. Did you hurt yourself… when you fell from the heavens?

Em có đau không…. lúc rơi từ thiên đường xuống ấy?

129. You remind me of my next girlfriend.

Em khiến anh nhớ đến bạn gái tương lai của mình.

130. Are you tired of keeping going in my mind?

Anh có mệt không khi cứ quanh quẩn trong tâm trí em như thế?

131. I’m no organ donor, but I’d be happy to give you my heart.

Em không định hiến tạng, nhưng em rất vui lòng giao trái tim mình cho anh.

132. I love you without knowing how, why or even from where.

Anh yêu em mà không biết như thế nào, tại sao và từ đâu mà ra. _ Những câu nói bằng tiếng Anh hay _

133. I love you not because of who you are, but because of who I am when I am with you.

Anh yêu em không phải bởi vì em là ai, mà bởi vì anh là ai khi ở bên em.

134. To the world you may be one person, but to one person you may be the world.

Đối với thế giới bạn có thể chỉ là một ai đó, nhưng đối với ai đó bạn là cả thế giới. _ Những câu nói hay bằng tiếng Anh _

135. There are many ways to be happy, but the fastest way is seeing you.

Có rất nhiều cách để trở nên hạnh phúc, nhưng cách nhanh nhất là nhìn thấy em.

136. I used to think that dreams do not come true, but this quickly changed the moment I laid my eyes on you.

Em từng nghĩ chẳng có giấc mơ nào thành sự thật, nhưng điều đó đã thay đổi ngay khi em nhìn thấy anh.

137. I bet not even all the fireworks in the world can light up my world like you do.

Anh cá là tất cả pháo hoa trên thế giới này cũng không thể thắp sáng thế giới của anh như em.

138. If I could change the alphabet, I would put U and I together.

Nếu có thể thay đổi bảng chữ cái, em muốn để U và I cạnh nhau.

139. It’s said that nothing lasts forever. Will you be my nothing?

Người ta vẫn nói chẳng có gì là mãi mãi. Em có thể trở thành “chẳng có gì” của anh không? _ Những câu nói bằng tiếng Anh hay _

140. Once I’m with you, nobody else matters.

Khi em bên anh, những người khác không còn quan trọng nữa.

Lời kết

Tất cả những câu châm ngôn tiếng Anh ở trên đều được dịch theo nghĩa đen và bạn phải suy nghĩ một chút thì mới thấm thía được cái tinh túy và ý nghĩa của chúng.

Và hãy nhớ, kể cả khi bạn đi đúng hướng rồi, bạn vẫn sẽ phải làm lại nếu bạn chỉ ngồi đó.

Những câu châm ngôn trên có đánh thức động lực học tiếng Anh của bạn không?

Với website học tiếng Anh Eng Breaking, chúng tôi tin rằng sự thay đổi ấy nằm ở chính bạn.

Bạn tâm đắc với câu nói nào nhất? Hãy để lại bình luận bên dưới.

Chúc cho bạn sớm thành công chinh phục tiếng Anh giao tiếp!

Bạn có thể muốn xem:

 • Tên hay cho bé trai tiếng Anh
 • Tên tiếng Anh đẹp cho bé gái
 • Tục ngữ Việt Nam phổ biến dịch sang tiếng Anh là gì?

Top 20 stt hy vọng về cuộc sống sáng tạo bởi Thảm Xinh

5005 Stt Thất Vọng Chán Chường Về Mọi Thứ Đã Và Đang Xảy Ra

5005 Stt Thất Vọng Chán Chường Về Mọi Thứ Đã Và Đang Xảy Ra
 • Tác giả: elead.com.vn
 • Ngày đăng: 09/13/2022
 • Đánh giá: 4.62 (413 vote)
 • Tóm tắt: Bạn kỳ vọng nhiều về người ấy của mình? Bạn tin tưởng về khả năng của bản thân trong công việc, cuộc sống? Nhưng rồi tất cả lại không như bạn nghĩ. Mọi thứ đều …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trong cuộc sống hay tình yêu đôi khi ta đặt quá nhiều hi vọng vào một người, để rồi thất vọng càng nhiều. Đã từng cố gắng, làm hết mình chỉ để mong có một kết quả tốt đẹp, công việc thuận lợi, tình cảm suôn sẻ, vậy mà trở trêu thay mọi thứ lại không …

1001+ Cap Buồn, STT Buồn, Tus Tâm Trạng Về Cuộc Sống, Tình Yêu

 • Tác giả: careerbuilder.vn
 • Ngày đăng: 05/20/2022
 • Đánh giá: 4.41 (216 vote)
 • Tóm tắt: Không hy vọng thấu hiểu, chỉ mong được nói ra. Hãy đọc bài viết dưới đây tổng hợp Cap buồn, Stt tâm trạng cho những ai mang tâm sự nặng trĩu. Cap buồn đăng …

Hy vọng là gì? Stt hy vọng về tương lai, những câu nói hay về hy vọng

Hy vọng là gì? Stt hy vọng về tương lai, những câu nói hay về hy vọng
 • Tác giả: msdnvietnam.net
 • Ngày đăng: 03/25/2022
 • Đánh giá: 4.36 (450 vote)
 • Tóm tắt: hy vọng là gì? hãy cùng meta.vn tìm hiểu về khái niệm hy vọng và tham khảo những stt hy vọng về tương lai, những câu nói hay về … Stt hy vọng về cuộc sống.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 11. ai cũng mong ược c cùng người mình yêu nắm tay đi ến c cùng trời cuối ất, ở bên nhau suốt ời suốt kiếp, nhưng càng hy vọng, lại càng dễt vọt kiếp, nhưng càng càng hy vọng, lại càng dễt vọt kiếp, nhưng càng hy vọng, lại càng dễt vọt kiếp, nhưng …

Những Câu Nói Hay Về Sự Thất Vọng ❤️ 1001 Stt Buồn Hay

 • Tác giả: scr.vn
 • Ngày đăng: 07/23/2022
 • Đánh giá: 4.04 (534 vote)
 • Tóm tắt: Không hiểu sao thấy đời mình, cuộc sống của mình buồn đến thế. Ngồi trong 1 góc u quạnh và nghĩ về những chuyện đã xảy ra với gia đình, bạn bè và tình yêu mới …

Stt Thất Vọng ❤️ Top Status Thất Vọng Về Công Việc Tình Yêu

 • Tác giả: symbols.vn
 • Ngày đăng: 05/24/2022
 • Đánh giá: 3.83 (458 vote)
 • Tóm tắt: Những Stt Thất Vọng Hay Nhất ❤ Status Thất Vọng Về Tình Yêu, Cuộc Sống, Bạn Bè, Bản Thân ✓ Buồn Đầy Tâm Trạng Và Suy Nghĩ.

1001 Stt thất vọng giúp giải tỏa cảm xúc bản thân

1001 Stt thất vọng giúp giải tỏa cảm xúc bản thân
 • Tác giả: toanthaydinh.com
 • Ngày đăng: 11/08/2022
 • Đánh giá: 3.64 (204 vote)
 • Tóm tắt: Stt thất vọng chán chường, những stt thất vọng về bản thân và người yêu làm … ngày ta kì vọng nhiều nhất; Nếu cuộc sống này làm bạn quá mệt mỏi, hãy vùi …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Chắc hẳn trong mỗi chúng ai ai cũng sẽ có đôi lần cảm thấy chán nản, mệt mỏi với cuộc sống này. Thực ra cũng dễ hiểu thôi, đâu phải lúc nào mọi thứ cũng luôn vận hành theo cách mà ta mong muốn, nên ta cũng phải học thích nghi dần với những điều đó. …

TOP những stt câu nói hay về sự thất vọng trong cuộc sống & tình

TOP những stt câu nói hay về sự thất vọng trong cuộc sống & tình
 • Tác giả: guu.vn
 • Ngày đăng: 10/26/2022
 • Đánh giá: 3.39 (232 vote)
 • Tóm tắt: Hãy cùng Gonhub.com chúng tôi tìm đọc qua những stt hay, câu nói hay về sự thất vọng trong cuộc sống và tình yêu được tuyển chọn gửi tới bạn bên dưới đây nhé!
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 2.9 Khi bị tổn thương, con người ta luôn đóng chặt cánh cửa trái tim lại để không ai có thể bước vào và làm tổn thương họ một lần nữa. Nhưng rồi thời gian sẽ làm nguôi ngoai đi những nỗi buồn, họ sẽ mạnh mẽ vụt dậy kiếm tìm một tình yêu mới cho …

Chùm Stt thất vọng về tình yêu và cuộc sống chứa chan tâm trạng

Chùm Stt thất vọng về tình yêu và cuộc sống chứa chan tâm trạng
 • Tác giả: akinavn.vn
 • Ngày đăng: 05/08/2022
 • Đánh giá: 3.34 (584 vote)
 • Tóm tắt: Nhưng nếu có lần tiếp theo, đó là do bạn quá dại khờ. Stt That Vong 3. 9. Đứng trước kẻ phản bội, bạn hãy ngẩng cao đầu và mỉm cười …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tự dưng cảm thấy thất vọng về bản thân mình quá. Ngay cả một người ở bên cạnh cũng chẳng thể giữ lại nổi. Những stt thất vọng về bản thân, về chính mình mà ai cũng đã một lần trải qua. Đó là hi vọng bản thân cố gắng thật nhiều để đạt được mục tiêu …

STT hy vọng về tình yêu – Cap hy vọng rồi thất vọng

 • Tác giả: tamlynqh.vn
 • Ngày đăng: 06/22/2022
 • Đánh giá: 3.15 (222 vote)
 • Tóm tắt: Ai cũng mong được cùng người mình yêu nắm tay đi đến cùng trời cuối đất, ở bên nhau suốt đời suốt kiếp, nhưng càng hy vọng, lại càng dễ thất vọng. Vì em đã hy …

100 Stt thất vọng về tình yêu, cuộc sống ngắn vô cùng thấm thía

100 Stt thất vọng về tình yêu, cuộc sống ngắn vô cùng thấm thía
 • Tác giả: danhgiatot.vn
 • Ngày đăng: 10/04/2022
 • Đánh giá: 2.82 (114 vote)
 • Tóm tắt: Stt thất vọng về tình yêu, về một người, về cuộc sống giúp bạn bày tỏ, giãi bày sự thất vọng của bản thân. Hiện nay, những câu nói hay về sự …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 14. Có lúc bản thân ngồi đó mà ai nói gì chỉ nghe mà chẳng thể lọt vào tai. Bản thân cứ trơ trơ ra, chưng hửng rồi dừng ở đó. Mắc kẹt giữa mớ cảm xúc hỗn độn của bản thân. Muốn vùng vẫy ngoi lên giữa những áp lực vô hình. Nhưng chẳng tìm thấy một …

Chọn lọc những câu nói về sự thất vọng trong cuộc sống, đầy xót xa

Chọn lọc những câu nói về sự thất vọng trong cuộc sống, đầy xót xa
 • Tác giả: nhandaovadoisong.com.vn
 • Ngày đăng: 10/31/2022
 • Đánh giá: 2.81 (110 vote)
 • Tóm tắt: Chúng tôi luôn đồng hành cùng bạn chia sẻ với bạn những stt ấn tượng, ý nghĩa, mời các bạn tham khảo nhé. Thân ái! stt hay – Tags: stt thất vọng · 1000+ Stt …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Khi ta chưa bắt tay vào công việc, sự lo lắng chỉ làm cho con người ta mệt mỏi.Cuộc sống làm bạn buồn chán ư? Hãy lao vào công việc bạn tin tưởng bằng tất cả trái tim, sống vì nó, chết vì nó và bạn sẽ tìm thấy thứ hạnh phúc tưởng chừng như không bao …

SON MÔI OMG – OH MY GIRL COSMETICS

SON MÔI OMG - OH MY GIRL COSMETICS
 • Tác giả: omg-vn.com
 • Ngày đăng: 05/23/2022
 • Đánh giá: 2.63 (192 vote)
 • Tóm tắt: stt truyền cảm hứng kinh doanh, những stt truyền cảm hứng, stt hay truyền. 6. Hi vọng chỉ xuất hiện khi bạn nỗ lực. Nếu chẳng dám làm việc gì thì cả đời này …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 42. Bạn mãi mãi không thể biết được mình có bao nhiêu phiên bản thông qua miệng lưỡi của người khác, cũng chẳng biết được người khác vì bảo vệ bản thân mà nói bao nhiêu câu hại bạn, càng không thể ngăn cản được những lời nói không đúng thực tế đó. …

1500 những câu nói hay về cuộc sống làm thay đổi cuộc đời bạn

 1500 những câu nói hay về cuộc sống làm thay đổi cuộc đời bạn
 • Tác giả: chanhtuoi.com
 • Ngày đăng: 09/15/2022
 • Đánh giá: 2.67 (75 vote)
 • Tóm tắt: Dưới đây là các câu nói, stt hay về cuộc sống mà ai cũng nên đọc một lần … Phải có một cuộc sống giản dị nhất, cùng ước vọng xa xôi nhất, …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 8. Hạnh phúc là khi bạn cảm thấy hài lòng với bạn thân mà không cần sự đồng tình từ ai đó. Bạn phải đối xử tốt với chính bản thân mình trước khi muốn có mối quan hệ tốt với những người khác. Bạn phải tự thấy bản thân mình có giá trị thì mới có thể …

STT Tuyệt Vọng, 45 Những Câu Nói Tuyệt Vọng Cô Đơn Nhất Cho Bạn

STT Tuyệt Vọng, 45 Những Câu Nói Tuyệt Vọng Cô Đơn Nhất Cho Bạn
 • Tác giả: chieuta.com
 • Ngày đăng: 12/30/2022
 • Đánh giá: 2.4 (101 vote)
 • Tóm tắt: Stt yêu người bằng tuổi, Stt hay khi yêu người bằng tuổi … Để chân thật nhất về sự tuyệt vòng trong tình yêu và cuộc sống, Blog xin gửi đến các bạn những …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Người ta lúc buồn cô đơn tuyệt vọng nhất thì họ tìm đến bạn, nói hết mọi thứ cho bạn nghe, nhưng khi bạn buồn cần lắm 1 người để bạn dải bầy tâm sự thì không có ai, vì họ đâu có thời gian để nghe bạn chia sẻ đâu, họ đang bận với những thú vui và mặc …

59 Dòng Status & Châm Ngôn Hay Đáng Suy Ngẫm Về Niềm Hy Vọng

 • Tác giả: camnangtienganh.vn
 • Ngày đăng: 07/01/2022
 • Đánh giá: 2.3 (194 vote)
 • Tóm tắt: Chúc các bạn vui vẻ bên những dòng stt hy vọng và châm ngôn về sự hy vọng hay! Related Articles … Status hay nhất về hy vọng trong tình yêu và cuộc sống.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 46, Ai cũng phải mơ. Chúng ta mơ để trao cho bản thân hy vọng. Để ngừng mơ – ừm, điều đó giống như nói bạn không bao giờ có thể thay đổi số phận. Không phải vậy sao? – Everyone must dream. We dream to give ourselves hope. To stop dreaming – well, …

Câu nói hay về hy vọng

 • Tác giả: tamkyrt.vn
 • Ngày đăng: 09/05/2022
 • Đánh giá: 2.36 (52 vote)
 • Tóm tắt: Đừng khi nào từ bỏ vứt khi chúng ta vãn còn thời cơ cố gắng. Đừng bao giờ nói tạm biệt nếu bạn còn trăn trsinh sống trong tâm. Đừng vứt cuộc …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: – Đừng quên hy vọng, sự hy vọng cho bạn sức mạnh để tồn tại ngay khi bạn đang bị bỏ rơi.- Đừng đánh mất niềm tin vào bản thân mình. Chỉ cần tin là mình có thể làm được và bạn lại có lý do để cố gắng thực hiện điều đó.- Đừng lấy của cải vật chất đo …

99 STT Niềm Tin, Lòng Tin Trong Tình Yêu Và Cuộc Sống

99 STT Niềm Tin, Lòng Tin Trong Tình Yêu Và Cuộc Sống
 • Tác giả: neu.com.vn
 • Ngày đăng: 07/18/2022
 • Đánh giá: 2.18 (96 vote)
 • Tóm tắt: Trong cuộc sống niềm tin cực kỳ quan trọng, sự tin tưởng, quan tâm sẽ giúp các mối quan hệ trở nên thân thiết và bền vững. Những status về …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Yêu nhau nhưng không có sự tin tưởng, thấu hiểu lẫn nhau tình yêu sẽ đi đến ngõ cụt. Nếu muốn tình yêu bền vững ngoài tình yêu ra cần phải biết tin tưởng nhau. Hãy tìm lại sự cân bằng trong chuyện tình cảm thông qua các status niềm tin trong tình …

Những câu nói hay nhất về niềm tin trong cuộc sống

Những câu nói hay nhất về niềm tin trong cuộc sống
 • Tác giả: reader.com.vn
 • Ngày đăng: 11/28/2022
 • Đánh giá: 2.18 (126 vote)
 • Tóm tắt: Những câu nói, trích dẫn hay về niềm tin luôn đem lại động lực để bạn theo đuổi đam mê và ước … Hãy tin tôi, mất hy vọng còn tồi tệ hơn cả mất chân tay.

Những câu nói hay về niềm tin – Stt, status niềm tin trong cuộc sống

Những câu nói hay về niềm tin - Stt, status niềm tin trong cuộc sống
 • Tác giả: thuthuatphanmem.vn
 • Ngày đăng: 05/21/2022
 • Đánh giá: 2.07 (74 vote)
 • Tóm tắt: Những câu nói, stt hay về niềm tin. Để đi đến thành công không thể thiếu đi sức mạnh của niềm tin, ý chí. Nếu thiếu đi niềm tin, niềm tin với chính bản thân …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trong cuộc sống, niềm tin là một thứ vô cùng quan trọng, gắn kết mọi người với nhau. Sẽ ra sao nếu con người sống với nhau lúc nào cũng trong trạng thái ngờ vực, thiếu tin tưởng vào bản thân và những người xung quanh nhỉ. Hy vọng với những câu nói …

STT hay về cuộc sống, Cap về cuộc sống hay nhất 2023

STT hay về cuộc sống, Cap về cuộc sống hay nhất 2023
 • Tác giả: invert.vn
 • Ngày đăng: 10/08/2022
 • Đánh giá: 1.92 (183 vote)
 • Tóm tắt: Chính vì vậy, nếu một ngày nào đó, bạn cảm thấy cuộc sống quá buồn chán thì cũng đừng vội tuyệt vọng. Hãy đọc và suy ngẫm những stt ngắn hay về …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Người xưa có câu: ” Mưa nào mà không tạnh, nỗi buồn nào mà không thể vượt qua”. Cho nên là bạn đừng mãi giam cầm tinh thần của mình trong bóng tối nữa, hãy mạnh mẽ vượt qua thử thách để biến cuộc sống của mình trở nên tươi đẹp hơn. Cùng INVERT mở …